صورتجلسه 23 مهر 98

جلسه کمیته انضباطی انجمن غرفه سازان در تاریخ 23 مهرماه با حضور اعضای این کمیته در محل انجمن تشکیل گردید و در این جلسه از 5 پرونده بررسی شده نتایج ذیل حاصل گردید. تعداد 2 پرونده با مذاکرات صورت گرفته با شاکیان و متشاکیان مربوطه مختومه گردید و رضایت طرفین حاصل شد. 3 پرونده در بررسی مقدماتی نیاز به حضور شاکیان و متشاکیان جهت ارائه مدارک بیشتر داشت که مقرر شد در جلسه آینده کمیته افراد مذکور حضور یابند و به ایشان در مورد اطلاع داده شد. با توجه به کلیت موارد مذکور پیشنهاد می گردد فعالین این حوزه با دقت بیشتری در موارد قانونی اقدام نمایند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *