نمایشگاه بین المللی تهران- سالن ۳۷ – طبقه دوم – دفتر انجمن غرفه سازان

۲۲۶۵۷۰۲۵

ساعت کاری 9:00-17:00

تاریخچه کمیته

تاریخچه و سوابق تشکیل کمیته انضباطی انجمن غرفه سازان

اسفند ۱۳۹۷

ایده تشکیل کمیته انضباطی انجمن غرفه سازان در هیات مدیره انجمن مطرح و با توجه به نیاز موجود با اکثریت آراء تایید گردید.

تیر ۹۸

در تیرماه ۹۸ هیات مدیره انجمن نسبت به انتخاب اعضای کمیته اقدام نمود.

مرداد ۱۳۹۸

اعضای منتخب کمیته طی جلسات فشرده ای نسبت به تدوین آیین نامه کمیته اقدام نمودند. این پیش نویس توسط هیات مدیره انجمن تایید و ابلاغ گردید.

تا حال حاضر

جلسات هفتگی کمیته با هدف رسیدگی به پروندهای وارده و شکایات مطروحه هر هفته سه شنبه ها تشکیل می گردد.