نمایشگاه بین المللی تهران- سالن ۳۷ – طبقه دوم – دفتر انجمن غرفه سازان

۲۲۶۵۷۰۲۵

ساعت کاری 9:00-17:00

درباره کمیته انضباطی انجمن غرفه سازان بیشتر بدانید

بر اساس مصوبه هیات مدیره انجمن غرفه سازان جهت تشکیل کمیته انضباطی انجمن غرفه سازان با هدف پیگیری حقوق اعضا و نیز کاهش تخلفات در این صنف و همچنین ایجاد مرجعی با هدف رسیدگی به شکایات ارسالی به انجمن، کمیته انضباطی انجمن غرفه سازان با تصویب آیین نامه این کمیته از تاریخ ۱۳۹۸/۵/۵ رسما کار خود را آغاز نموده و موارد و موضوعات مرتبط را پیگیری نموده است.

خدمات کمیته انضباطی انجمن غرفه سازان

کمیته حقوقی انضباطی انجمن غرفه سازان در موضوعات مورد اختلاف فی ما بین غرفه سازان، پیمانکاران، برگزارکنندگان و مشارکت کنندگان؛ در صورت ارسال شکایت و طرح دعوی ورود کرده و موارد را بررسی می نماید.

ثبت شکایات

فرد شاکی می تواند از طریق سامانه کمیته انضباطی فرم شکایت را بصورت آنلاین تکمیل نموده و ارسال نماید.

مشخصات شاکی
مشخصات متشاکی
توضیحات در خصوص شکایت
ارسال مستندات
ثبت و ارسال شکایت

بررسی اولیه توسط کمیته

در این مرحله موضوعات ذیل بررسی و تکمیل می گردد.

بررسی مشخصات و مستندات ارسالی
در صورت نیاز تماس با طرفین دعوی
در صورت امکان صدور رای از سوی کمیته
در صورت نواقص درخواست تکمیل نمودن مدارک توسط شاکی
در صورت نیاز به حضور طرفین نوبت دهی جهت حضور در جلسه حضوری

جلسه رسیدگی و اعلام رای صادره کمیته

در این مرحله پرونده در کمیته بر اساس موارد ارسالی و بررسی موارد حضوری در جلسه کمیته بررسی می گردد و رای کمیته از طریق سامانه ابلاغ می گردد.

قرائت موضوع شکایت و مستندات توسط دبیر کمیته برای اعضای کمیته
استماع دفاعیات طرفین دعوی
نظردهی اعضای کمیته در خصوص پرونده
صدور رای کمیته بر اساس نظرات اعضای کمیته

درخواست تجدید نظر نسبت به رای صادره از سوی کمیته

بعد از آنکه جلسه رسیدگی با حضور شاکی و متشاکی تشکیل و با توجه به مستندات و دفاعیات دو طرف اعضای کمیته رای خود را صادر نمودند؛ اگر شاکی نسبت به رای اعتراضی داشته باشند می توانند از طریق سامانه درخواست تجدید نظر خود را حداکثر تا یک هفته بعداز ابلاغ رای، اعلام نمایند.

مراجعه به سامانه
مراجعه به بخش شکایات در منوی اصلی
مراجعه به گردش کار درخواست های ارسالی
کلیک بر روی درخواست مورد نظر
فشردن دکمه عدم تایید و ارسال مدارک و مستندات جدید

ابلاغ حکم نهایی

ابلاغ حکم و رای نهایی کمیته نسبت به درخواست ارسالی با توجه بررسی های انجام شده در جلسه کمیته و رای اعضای کمیته.

نوبت دهی جهت بررسی مجدد
بررسی مجدد پرونده با توجه مستندات جدید ارسالی
رای گیری و صدور حکم با توجه به رای اکثریت اعضای کمیته
ابلاغ رای نهایی از طریق سامانه