وبسایت رسمی

به منظور ايجاد محيطی سالم در جهت افزايش كارايی و بهبود كمی و كيفی فعاليت ها و حمایت از حقوق صنفی اعضای انجمن غرفه سازان؛ کمیته انضباطی انجمن غرفه سازان تشکیل گردیده است.

industries_professional-services-law_consulting_portal

مشاوره حقوقی

در مواردی که اعضای انجمن نیازمند مشاوره حقوقی باشند، می توانند به صورت آنلاین موضوعات خود را مطرح نمایند.

LawBookandGavel3dmodel01.jpge67b2ab4-fec2-4a1a-a3c9-05b740224d54Zoom

اطلاع رسانی قوانین و مقررات

جهت رعایت قوانین و اعلام مقررات مصوب در حوزه نمایشگاهی، این کمیته آگاهی های لازم را اطلاع رسانی می نماید.

justice-getty

ثبت شکایات بصورت آنلاین

فرد شاکی می تواند از طریق سامانه کمیته انضباطی فرم شکایت را بصورت آنلاین تکمیل نموده و ارسال نماید.

سامانه ها و وبسایت های انجمن غرفه سازان