سامانه کمیته انضباطی انجمن غرفه سازان با هدف ثبت و پیگیری شکایات غرفه سازان طراحی و در دسترس متعاملین قرار دارد.

جهت ثبت شکایت خود بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

برای پیگیری شکایت خود بر روی دکمه زیر کلیک کنید.