سوالات متداول

کمیته به صورت حضوری جلساتی دارد؟

بله. این جلسات به صورت هفتگی با حضور اعضای کمیته و مدعوین برگزار می گردد.

آیا شاکی و متشاکی به جلسه حضوری دعوت می شوند؟

بله. بعداز بررسی اولیه پرونده در صورت نیاز با نظر اعضای کمیته شاکی و متشاکی با ارسال یک دعوتنامه رسمی در یک تاریخ مشخص جهت حضور در جلسه دعوت می گردند.

آیا ارسال شکایت تنها از طریق این سامانه کافی است؟

بله. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در بررسی اولیه با شما تماس خواهیم گرفت و نیازی به مراجعه حضوری به دفتر انجمن نیست.

آیا مشارکت کنندگان نیز می توانند از طریق این سامانه شکایت خود را ارائه کنند؟

بله. تمامی مشارکت کنندگان، پیمانکاران و کارکنان و کلیه فعالین صنعت نمایشگاهی می توانند موضوعات خود را از طریق این سامانه به کمیته انضباطی ارائه نمایند.